วินด์คว้ารางวัลบริษัทโดดเด่น

ณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหารบริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง เข้ารับรางวัล Fastest Growing Renewable Energy Company ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งเชิดชูเกียรติกับบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมการเงิน ระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลกจัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ