ติดต่อเรา

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 25
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +66(0) 2106 8000
โทรสาร : +66(0) 2106 8008